Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2020

Nové VOP s účinností od 17.08.2020

Všeobecné obchodní podmínkyObchodní podmínky pro, poskytování služby profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele ( dále jen „vyhláška o profilu zadavatele“) a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška o elektronických nástrojích“) apro poskytování služby dynamických dokumentů pro přípravu řízení ve smyslu ZZVZ.1.Předmět obchodních podmínek a vysvětlení některých pojmů1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „podmínky“) upravují podmínky pro poskytování služby spočívající v:  1.1.1.poskytování profilu zadavatele ve smyslu ZZVZ a dle vyhlášky vyhláška o profilu zadavatele, příjem elektronických nabídek a fu…

Nový ceník ZADAVATEL.CZ